Er is ook dit seizoen weer hard gewerkt aan de reconstructie van de boomzaag. Een belangrijk onderdeel van de boomzaaginstallatie is de lorrie. De oude lorrie is helaas niet meer te gebruiken, zodat de lorrie volledig nieuw gebouwd moet worden. De foto’s hiernaast laten zien dat de bouw al in een vergevorderd stadium is. Door het kromtrekken van een houten onderdeel, was de laatste klus geen gemakkelijke. Maar het doorzettingsvermogen van de betrokken vrijwilligers kende haast geen grenzen. Uiteindelijk zaten alle houten delen goed aan elkaar.