Sponsor worden

Ik/wij:

Uw voornaam/namen(optioneel)

Uw (familie)naam(verplicht)

wil/willen de Stichting Stelmakerij Wever steunen door:

€ 100 per jaar€ 250 per jaar€ 500 per jaar

sponsor te worden en:

gaan akkoord met het automatisch afschrijven van het bijbehorende bedrag per jaar van

Rekeningnummer (IBAN):

Te name van:

Uw adresgegevens:

Uw email adres (verplicht)

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

(vergeet niet akkoord te gaan)