Historie

In het centrum van Mussel (gemeente Stadskanaal) staat een stelmakerij, genaamd “Gebroeders Wever, Wagenmakerij Houtbewerking”. De stelmakerij heeft zijn bestaan vanaf 1903. De eigenaren hiervan waren Berend Wever en zijn vrouw Jantje Bodewitz. Hun drie zonen, Wubbe, Jan en Harm volgden hem op. Op het laatst werkte alleen Jan Wever er nog tot in 1994. Toen moest hij het bedrijf beëindigen wegens zijn gezondheid. Het pand bleef ongebruikt maar in zijn oude staat. Ook de machines, gereedschappen en de verschillende mallen bleven bewaard.

De stelmakerij maakte veel gereedschappen voor de landbouw. Na de tweede wereldoorlog werd er echter steeds meer gemechaniseerd. Hierdoor daalde de vraag naar bijvoorbeeld dorsvlegels en boerenkarren. Wel maakten de broers Wubbe en Jan Wever nog schoppen op maat, kinderspeeltoestellen en werkten in opdracht van veel musea.

Op 1 juni 2012 hebben Jan en Jeroen Wever, kleinzoons van Jan Wever, deze oude stelmakerij gekocht van de familie. Zij wilden het pand redden van de slopershamer en er de bestemming aan geven welke de goedkeuring zou kunnen wegdragen van hun vader en hun grootvader: een museum. Het streven is hierbij kostendekkend te werken. Daarom is er voor gekozen om de ”Stichting Stelmakerij Wever” op te richten.

Na bijna 20 jaar leegstand opent de stelmakerij opnieuw haar deuren. Maar nu als museum. Het is (voor zover bekend) de enige stelmakerij van boerengereedschap die ook van binnen nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Cultureel erfgoed dat behouden dient te blijven! Dit lukt alleen met uw steun.