De kinderen van groep 5 brachten een bezoek aan ons museum. Er was een rondleiding leuke informatie die de kinderen goed hebben onthouden, want aan het einde van de middag was er een quiz waar de kinderen de informatie moesten reproduceren.

Het belangrijkste was het knutsel moment, iedere leerling heeft een eigen voederhuisje voor de vogels kunnen maken en mochten deze mee naar huis.

Het was een zeer geslaagde dag.